?

Log in

No account? Create an account
The Radioactive Sago Project [entries|archive|friends|userinfo]
Radioactive Sago Project

[ website | Wasak na Wasak ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Sago gigs for February [Feb. 1st, 2007|09:08 pm]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
Feb 2 - Freedom Bar, Giniling Festival Album Launch

Feb 3 - Eastwood, Hopia Mani Popcorn The Best of Manila Sound Album Launch

Feb 4 - Intercontinental Hotel, "Read or Die" book reading

Feb 12 - UP fair

Feb 14 - UP fair

FEB 16 - SAGO 3RD ALBUM LAUNCH - SAGUIJO

Feb 20 - Manila Jazzfest (venue - TBA)
link1 comment|post comment

Sago Album Launch sked & cover art [Jan. 14th, 2007|12:38 am]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
[Current Location |Tomas Morato Ave. Q.C.]

TANGINA MO ANDAMING NAGUGUTOM SA MUNDO FASHIONISTA KA PA RIN cover artCollapse )

Album Launch @ Saguijo Bar, February 16
link2 comments|post comment

Good news! [Dec. 30th, 2006|04:53 pm]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
[Current Location |Tomas Morato Ave. Q.C.]
[music |Alak, Sugal, Kape, Babae, Kabaong -- RASP]

Just spoke to Lourd about their upcoming 3rd album and so far, it's nearly finished. I got an unofficial copy of the third album and now I'm currently working on the lyrics soon to be posted here. Happy Holidays, people.

Heto na ang tracklist:

Tanginamo Andaming Nagugutom Sa Mundo Fashionista Ka Pa Rin

1. George Estregan Groove Explosion
2. Bisikleta
3. Wasak na Wasak
4. Foodtrip
5. Alak, Sugal, Kape, Babae, Kabaong
6. Nasususnog ang Maynila
7. For Adults Only
8. Superhatdog
9. Mambo Rat
10. 'Raul Aragon'
11. Basagan ng Mukha
12. Sisboombay
linkpost comment

Tentative Sago gigs for November [Nov. 4th, 2006|11:08 am]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
[music |Time of the Barracudas -- Miles Davis]

November 1 -- Naic, Cavite (Halloween gig)

November 3 -- 7PM, Mall of Asia (Live scoring of Raya Martin's award-winning "Infancia en las Islas Filipinas" / Opening of Cinemanila International Film Fest)

November 4 -- 10PM, Rockwell Loft (Bookbigyan, co-sponsored by RockEd Philippines and DLSU)

November 10 -- Metrowalk, Ortigas (Admit One Anniversary)

November 22 -- NeoAngono Arts Festival closing festivities

November 28 -- Magnet Katipunan
linkpost comment

RASP Video Launch: Wasak Na Wasak [Sep. 11th, 2006|12:21 am]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
Photobucket - Video and Image Hosting
link1 comment|post comment

Terno Au Go Go 7 [Apr. 22nd, 2006|08:33 am]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
Radioactive Sago Project -- Alaala ni Batman Video Launch
Juan Pablo Dream -- Soul Up Album Preview
Up Dharma Down
Drip
Giniling Festival
Daydream Cycle
Wahijuara


With Guests
paramita
pupil
moscow olympics
nyco maca
sound
outerhope
blazing bulalakaws
through the lens
and many more...

Saturday, April 22, 2006, 7:00pm
Adidas Sports Kamp
The Fort, Taguig City
P100 Entrance
linkpost comment

LYRICS: Ballad of Balangiga [Mar. 22nd, 2006|08:31 pm]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
Ballad of Balangiga
Radioactive Sago Project
Lourd De Veyra / Francis De Veyra

Noong September 27, 1901
Dahil sa treaty of paris
Kung saan binenta tayo
ng mga shet conio de puta
Sa mga kano,
At mula noon ay naging kakambal
Na natin ang malas dahil palagi na lang
Tayong damay sa mga away ni Amboy,
Lumusob ang mga anak ni Ankol Sam
At nanunog, nang-rape, namaril,
Nang-torture, nagnakaw sa buong bayan.


Lalong lalo na sa isla ng Samar,
Dumating ang mga ‘kano sa bayan ng Balangiga.
So isang gabi, ang mga magigiting na mamayan
Ng Balangiga ay nagplano:
Ihawin na natin ang Amerikano!
Nagsuot sila ng mga damit pambabae
Lumusob ng gabi
At pinagtataga ang mga humihilik na Amerikanong sundalo

CHORUS

Ito na nga ang naging Balangiga massacre—
Pero massacre para kanino?
Massacre daw ayon sa kasaysayan ng Amerikano.
E putanganang leche yan—
Paano magiging massacre eh nagtatanggol lang naman tayo?
Pag may pumasok bang magnanakaw
Sa bahay mo at pinatay mo ang magnanakaw
E kasalanan mo pa rin ba yun?
I mean, I hope you don’t mind, and won’t take offense,
But read my lips: we all did it in self-defense

Bumawi ang mga kano—
Nag-utos si Gen. Jakob Smith na sunugin ang Samar
“I want you : I want you to kill and burn, the more you kill
and burn, the better you will please me!” sabi niya.
And that meant anybody nine years or older,
Marunong magsalita, wasto ang katawan
Lahat kailangang madamay sa madugong katayan.

At iyan po ang ibig sabihin ng benevolent assimilation:
Pang-aabuso, pagnanakaw, assassination
Panloloko, pang-gagago, pang-iinsulto
Kung tratuhin tayo parang kuto

America—you’re no longer a country
But a registered trademark
Like the red, white, and blue packets
Just like a hotdog in the park

And after New York and World Trade Center
We say: “We are all Americans. We are all Americans.”
Fuck that shit.
Ikaw na lang.

Chorus:
Wag nang maulit
Pero naulit
ang kasaysayang lagi na lang
Napipilipit
link2 comments|post comment

Video link for "Alaala ni Batman" [Feb. 27th, 2006|09:28 pm]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
Guys, check this out:

http://youtube.com/watch?v=nKrA6V05vYY&search=sagoThanks to vanillajunkie for this one.
link2 comments|post comment

Sago @ UP Fair [Feb. 17th, 2006|08:16 am]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
Mga kapatid, magtatanghal po mamayang gabi, Feb. 17 (Biyernes o Sabado na ng umaga) ng mga alas-dose na siguro ang inyong lingkod na grupong Sago sa UP Fair, Sunken Garden. Ganun din bukas ng gabi, Feb. 18 (Sabado o Linggo na ng umaga) sa parehong lugar at oras. Magkita-kita po tayo doon...

Matsala!

-- Francis De Veyra
linkpost comment

"Hello Hello" music video currently airs on MTV! [Feb. 9th, 2006|09:48 pm]
Radioactive Sago Project

chronic_dose
[music |Hello Hello -- Radioactive Sago Project]

I haven't seen the whole thing yet. They said it was shot at a medical transcription office with the Sago boys doing some crazy shit. If anybody here has seen it, let me know and give me a feedback. Thanks.
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]